Handelsbetingelser

Fleksibel Sundhed ApS

 

Generelle oplysninger

Fleksibel Sundhed ApS

Saturnvej 13

8800 Viborg

CVR nr.: 39982242

Telefon: 26 25 29 90

E-mail: [email protected]

 

Generelle betingelser

Akademiet for Fleksibel Sundhed ApS stiller primært online tjenester til rådighed under varemærket Fleksibel Sundhed og dertil hørende online produkter

Enhver ydelse fra Fleksibel Sundhed ApS til Kunden sker i henhold til nedenstående forretningsbetingelser, medmindre disse er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale herom mellem parterne.

Kundens eventuelle angivelse af særlige vilkår i ordrer, mails m.v. anses ikke som fravigelse af nedenstående vilkår, medmindre Fleksibel Sundhed ApS skriftligt har accepteret disse.

Fleksibel Sundhed ApS forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at ændre disse forretningsbetingelser. Hvis en ændring er væsentlig, vil Fleksibel Sundhed ApS bestræbe sig på at give mindst 15 dages varsel, inden nye vilkår træder i kraft. Hvad der udgør en væsentlig ændring, vil alene blive bestemt efter Fleksibel Sundhed ApS skøn.

Vi tager forbehold for trykfejl, prisfejl samt eventuelle moms- og afgiftsændringer.

 

Ydelsens omfang

Tjenesten giver adgang til Fleksibel Sundhed ApS' tjenster, som bestemt ved bestilling.


LETTERE SAMMEN (LS)

 • 12 måneders online adgang til portalen for Lettere Sammen
 • Opstartssamtale, hvor Kundens spisemønstre afdækkes og mål fastlægges
 • Opfølgningssamtale efter 14 dage - Kundens personlige spisestrategi
 • Onboardingsamtale - Sådan får Kunden det fulde udbytte af sit medlemskab
 • Ugentlig gruppecoaching/Q&A
 • 1 månedlig 1:1 samtale i de første 6 måneder af medlemskabet
 • Daglig support i lukket Facebookgruppe
 • Månedlige mentale målopfølgninger
 • Garanti: Vi hjælper Kunden med at nå sit 6-måneders mål fastsat mellem Kunden og Fleksibel Sundhed ApS i 1. og 2. samtale, eller vi arbejder med Kunden, til målet er nået. (Garantien bortfalder, hvis Kunden ikke følger programmet, ikke opdaterer de månedlige målopfølgninger, ikke deltager på møderne, opfører sig illoyalt overfor andre deltagere i Lettere Sammen eller over for Akademiet for Fleksibel Sundhed ApS og ikke overholder sin betalingsplan) 

 

 

START UP BUSINESS (SUP)

 • 12 måneders online adgang til ugentlig gruppecoaching og sparring
 • Indledende strategisamtale, hvor Fleksibel Sundhed ApS afdækker Kundens behov
 • Under forløbet lærer Kunden at skabe kundeflow, udarbejde SoMe-strategi, content plan, salgsframework samt får hjælp til prissætning
 • Garanti: 100.000 kr. ex. moms i omsætning på 12 måneder, eller Kunden kan blive i programmet, indtil de 100.000 kr. ex. moms i omsætning er nået. (Garantien bortfalder, hvis Kunden ikke følger programmet, ikke opdaterer månedlig omsætning, ikke deltager på møderne, opfører sig illoyalt overfor andre deltagere eller over for Akademiet for Fleksibel Sundhed ApS og ikke overholder sin betalingsplan) 

 

Priser for deltagelse i Start Up Business er oplyst ex. moms

 

LEVEL UP BUSINESS (LUP)

 • 15 måneders ubegrænset 1:1 business coaching og sparring
 • 15 måneders online adgang til ugentlig gruppecoaching
 • Indledende strategisamtale, hvor Fleksibel Sundhed ApS afdækker Kundens behov
 • Under forløbet lærer Kunden at konsolidere og vækste sit kundeflow, videreudvikle SoMe-strategi, content plan, salgsframework samt får støtte og sparring til nyudvikling af produkter
 • Weekendophold med undervisning
 • Mulighed for i samarbejde med Fleksibel Sundhed at skabe webdesign/hjemmeside med eventuelt tilhørende medlemsplatform. Omfanget heraf aftales ved indgåelse af samarbejdet og udspecificeres i særskilt kontrakt, som sendes til Kunden inden for de første 4 uger af samarbejdet. I tilfælde af ratebetaling skal Kunden minimum have indbetalt 20.000 kr. ex. moms, inden igangsættelse og minimum 40.000 kr. ex. moms ved overdragelse.
 • Garanti: 500.000 kr. ex. moms i omsætning på 15 måneder, eller Kunden kan blive i programmet, indtil de 500.000 kr. ex. moms i omsætning er nået. (Garantien bortfalder, hvis Kunden ikke følger programmet, ikke opdaterer månedlig omsætning, ikke deltager på møderne, opfører sig illoyalt overfor andre deltagere eller over for Akademiet for Fleksibel Sundhed ApS og ikke overholder sin betalingsplan) 

 

Priser for deltagelse i Level Up Business er oplyst ex. moms

 

Betaling

Alle priser er i danske kroner og inkl. moms, medmindre andet eksplicit er nævnt. Ved valg af ratebetaling påløber der 20 % på købsprisen. Alle rater er bindende.

Du kan betale med VISA Dankort, MasterCard og American Express. Der er ingen risiko forbundet med denne betalingsform, da den foregår via en sikker og krypteret forbindelse. Det betyder, at ingen kan aflæse informationer under transaktionen af din betaling. Vi benytter STRIPE som vores betalingsgateway.

Når du betaler med kreditkort, trækker vi beløbet fra din konto med det samme, og du får øjeblikkeligt adgang til platform og det købte forløb.

Levering

E-produkter sendes med det samme. Serviceydelser udføres som beskrevet under produktbeskrivelse i tilmeldings-/købslinket.

    

Fortrydelsesret og bortfald af denne

Der gives 14 dages fuld fortrydelsesret på køb via tilmelding/købslink.

Fortrydelsesret bortfalder ved digitalt leverede varer og ydelser samt digitale produkter, så snart disse købes, da de derefter ikke kan tilbageleveres. Det købte digitale produkt betragtes således som taget i brug, når du har gennemført betalingen og dermed har adgang til det pågældende digitale produkt.

Ved køb af digitale produkter fraskriver du dig således de normale 14 dages returret.


Du har som køber to års reklamationsret i henhold til købeloven.

 

Køb af forløb, kurser, uddannelser og arrangementer

Køb af forløb, kurser, uddannelser og arrangementer er bindende. Du kan derfor ikke forvente, at det betalte beløb ved tilmelding eller køb kan refunderes, hvis du bliver syg eller på anden måde er forhindret i at deltage. Du kan dog overdrage din plads til en anden person ved at give Fleksibel Sundhed ApS besked senest 24 timer inden start.

Du har som køber to års reklamationsret i henhold til købeloven.

 

Force Majeure

I tilfælde af force majeure tages der forbehold for, at samtlige kurser helt eller delvist, uden varsel, kan flyttes fra fysisk afholdelse til afholdelse online. Afholdelse vil i videst muligt omfang ske indenfor de oprindeligt fastlagte tidsrammer.

For privatkunder medfører det ikke en særskilt fortrydelsesret, dvs. udover de 14 dage fra købstidspunktet i henhold til forbrugeraftaleloven.

Force majeure defineres her som krig, epidemier og pandemier, borgerkrig, oprør, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer, herunder men ikke begrænset til jordskælv, stormflod, omfattende oversvømmelse, sky- pumpe samt udbredt arbejdskonflikt, brand eller lignende, som ikke burde eller kunne være forudset af Fleksibel Sundhed ApS på tidspunktet for salg af det pågældende kursus.

 

Forløb

For forløb gælder, at forløbsprisen automatisk bliver trukket ved forløbets påbegyndelse eller i rater.

Kvittering for trækket tilsendes pr. e-mail.

Du modtager en e-mail med bekræftelse på din forløbstilmelding efter indgåelse af aftale.

Forløbsbetalingen er bindende.

 

Forløbet er personligt

Alt materiale er således til dit personlige brug, og du må derfor ikke med andre dele materiale i nogen form, herunder videoer, filmklip, Podcast, lydfiler, dokumenter m.m.

Ligeså må du ikke med andre dele login-detaljer som brugernavn og kodeord.

 

Betalingsoplysninger

Ønsker du at opdatere dine betalingsoplysninger/dit kortnummer, skal du logge ind på din konto.

 

Ansvarsfraskrivelse 

Fleksibel Sundhed ApS kan ikke drages til ansvar for andet i forbindelse med salg af produkter og tjenesteydelser, end hvad der følger af gældende relevant lovgivning.

 

Rettigheder

Alle rettigheder til uddannelser, kurser, workshops, events og digitale produkter tilhører Fleksibel Sundhed ApS. Ved køb opnås licens til at benytte det købte produkt som angivet under det pågældende produkt. Dit digitale produkt er personligt, og det er ikke tilladt at sælge, videresende, udlåne, give det købte væk eller på anden måde distribuere produktet, hverken privat eller kommercielt. Det gælder både for indholdet af vores online produkter, downloadede produkter, fysiske workshops, kurser og uddannelser.

 

Persondatapolitik

For at du kan indgå aftale med os og handle på vores hjemmeside, har vi brug for følgende oplysninger om dig: 

Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mailadresse
Oplysning om, hvad du har købt


Vi behandler dine personoplysninger med det formål at kunne levere produktet/ydelsen til dig, og for at kunne behandle henvendelser vedrørende dit køb. Behandlingen sker efter reglerne i vores persondatapolitik for Fleksibel Sundhed ApS. Heri kan du læse mere om, hvordan dine oplysninger behandles, hvornår de slettes, og hvilke rettigheder du har som registreret.

 

Klagemuligheder – oversigt og links:

Har du en klage over et produkt eller tjenesteydelse købt via vores webshop/købslink, bedes du i først kontakte Fleksibel Sundhed ApS via [email protected]

Såfremt det ikke lykkes at finde en løsning, kan du indlevere en klage til:

Center for Klageløsning og Forbrugerklageankenævnet
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
Link: www.naevneneshus.dk